Hållbarhet en nyckel till framgång

Axfoods målsättning är att göra så litet avtryck på miljön som möjligt. Därför har vi satt upp ambitiösa klimatmål. Målet är att bli klimatneutrala redan år 2020. Det betyder att vi ska minska vår klimatpåverkan med 75 procent. Det är ett ambitiöst mål.

På Axfood arbetar vi målmedvetet med olika typer av projekt för att nå våra hållbarhetsmål. Bland annat har vi lanserat Sveriges första saftflaska med pant. Pant är bra för såväl klimatet som för minskad nedskräpning.

Att förebygga matsvinn är en annan viktig del i vårt miljö- och hållbarhetsarbete. Tillsammans med ideella organisationer sker lokala initiativ där mat skänks genom våra kedjor Willys, Hemköp och Axfood Snabbgross. Vi har dessutom ett ständigt pågående arbete med att utveckla förpackningarna för våra egna märkesvaror för att undvika onödigt svinn. Axfood är medgrundare till Matmissionen, en social matbutik med syfte att minska matsvinnet, underlätta för personer i ekonomisk utsatthet och skapa arbetstillfällen för personer som idag står utanför arbetsmarknaden.

Hållbarhetsprogram och -redovisning
» Ladda ner Axfoods hållbarhetsprogram (.pdf)
» Ladda ner Axfoods hållbarhetsredovisning 2016 (.pdf)

Aktuellt inom hållbarhet
» Köp av sojacertifikat för 2016 (2017-02-27)
» Certifiering för gästarbetares arbetsvillkor (2016-09-20)
» Matmissionen öppnar på nytt (2016-09-13)
» Matkassen 2030: 79 förslag till hållbar livsmedelsstrategi (2016-07-05)

Axfoods ansvar

Bäst i branschen!

Den mat från butikerna kommer från alla världens hörn och maten kan upplevas som anonym. Många vill veta mer om vad de köper och en viktig information är varifrån maten kommer. Därför arbetar Axfood med att förbättra informationen om ursprungsland och andra råvarors ursprung på förpackningarna.

Åsa Domeij chef miljö och socialt ansvar

Senast uppdaterad: 2017-07-02 22:17

Dela med dig