Åsa Domeij är hållbarhetschef på Axfood. Hon har tidigare varit ansvarig för miljöfrågor i riksdagen för Miljöpartiet under två mandatperioder. Med en agronomutbildning, mångårig erfarenhet av miljöfrågor och stort engagemang lyfter Åsa aktuella frågor i branschen.

Varför långa i disken?

Postningsdatum: 16 december 2009

Den som är intresserad av en hållbar fiskkonsumtion kan hitta ett bra utbud av miljömärkt fisk i våra butiker. Det beror på att Axfood 2008 bestämde sig för en ny fiskpolicy som innebar att vi skulle förbättra utbudet av miljömärkt fisk samt sluta sälja fisk och skaldjur som är rödlistade av WWF.

När fiskpolicyn var antagen försvann därför t ex rödspätta, östersjötorsk och tropiska räkor från butikerna.

I maj i år ändrade WWF:s sin listning så att rödlistningen försvann på östersjötorsk och rödspätta och Axfood tog åter in dem i sitt sortiment. Men det fanns också förändringar i den andra riktningen. Långa blev rödlistad. Det är en fisk som framför allt används till lutfisk.

Lutfisk är en speciell produkt som köps in långt före julhandeln och Axfood hade skrivit kontrakt på lutfisk i början av våren innan den blev rödlistad. Vi säljer givetvis alltid slut på den fisk som vi köpt in även om den blivit rödlistad. Därför säljer vi lutfisk av långa även i år.

Nu förbereder vi för inköpen av nästa års lutfisk som kommer att göras av torsk eller sej. Just nu håller vi på med att testa smak och kvalitet för att avgöra vad vilken slags lutfisk vi ska sälja i nästa års julhandel!

Kommentera (0 kommentarer) Dela med dig
Skriv en kommentar    
Användarverifikation Bild för användarverifikation  

Taggmoln