Åsa Domeij är hållbarhetschef på Axfood. Hon har tidigare varit ansvarig för miljöfrågor i riksdagen för Miljöpartiet under två mandatperioder. Med en agronomutbildning, mångårig erfarenhet av miljöfrågor och stort engagemang lyfter Åsa aktuella frågor i branschen.

Ska ekoprodukter få flyga?

Postningsdatum: 29 oktober 2010

KRAV och Svenskt Sigill utvecklar ett system för klimatmärkning av mat. De produkter som är klimatbättre ska kunna märkas positivt. När det gäller Svenskt Sigill blir det en tilläggsmärkning till Svenskt Sigill-märket medan KRAV kommer att inarbeta reglerna i sitt vanliga regelverk. Det innebär att alla KRAV-märkta produkter ska omfattas av klimatregler. Klimatmärkningen införs stegvis och hittills är det bl a reglerna för växthusproduktion som är klara.

En av aspekterna som tas upp är förstås transporten av maten. Jag tror att en del kunder ibland är tveksamma till ekologiska produkter som transporterats långt och kommer från andra kontinenter. Har de flugits till Europa och kan de i så fall vara vettiga ur klimatsynpunkt? Men egentligen är det väldigt lite mat som flygtransporteras. Ett exempel på flygtransporterad mat är sockerärter från Kenya. Men stora volymprodukter som äpplen, bananer och apelsiner transporteras på båt.

Jag trodde att en målsättning för KRAV var att, genom att arbeta in klimatregler, säkerställa för kunden att KRAV-produkter inte flygtransporterats. Därför är det förvånande att förslaget innebär att lägre krav ska ställas på miljöpåverkan från transporterna om produkterna kommer från ett fattigt land. Varför ska fattiga länder fastna i ett produktionsmönster som inte är hållbart? Kan det inte finnas risk att kunderna tror att massor av produkter från andra delar av världen är flygtransporterade fastän de inte är det?

Det är viktigt att KRAV fortsätter att ställa sociala krav på produktionen vad gäller arbetsvillkor, löner mm. Den delen av KRAV:s regelverk kunde gärna betonas mer. Men att lätta på miljökraven i fattiga länder tror jag inte alls är bra för utvecklingen i de länderna. Dessutom borde KRAV vara rädda om trovärdigheten i miljöfrågor och vårda sitt varumärke. Och om man nu vill släppa på miljökraven i fattiga länder, är det just att klimatmärka flygtransporterad mat som är det bästa? Varför i så fall inte lätta på kravet att inte använda konstgödsel med fosfor på fosforfattiga jordar?

Kommentera (1 kommentarer) Dela med dig
  1. Skrivet av: tempo skogsbo 2010-11-08 08:31

    Inte krav kyckling hel iallafall för det finns inte på Axfood !

    S V A G T ! På gränsen till uselt på ett företag som vill ha en miljö profil .

Skriv en kommentar    
Användarverifikation Bild för användarverifikation  

Taggmoln