Fiskpolicy

Axfoods fiskpolicy innebär att fisk och skaldjur från hotade bestånd inte ska säljas i butikerna. Bedömningen av vilka bestånd som är hotade utgår från Världsnaturfonden, WWFs, röda lista. All fisk som säljs ska kunna spåras till bestånd, fiskezon/odling och fisketidpunkt. Inköp av fisk eller skaldjur som fiskas med miljöstörande metoder, till exempel skadliga trålningsmetoder, ska också undvikas.

Samtidigt ska Axfood erbjuda kunderna ett bra utbud av grönlistade fiskar och lyfta fram fisk och skaldjur från hållbara bestånd. Kunderna ska också informeras om hur de kan handla fisk på ett hållbart sätt.

MSC-certifierade fiskdiskar

Hemköp har som första dagligvarukedjan i Sverige certifierade fiskdiskar i egenägda butiker enligt MSC (Marine Stewardship Council). Tidigare har enbart enstaka butiker eller restauranger lyckats uppfylla kraven. Det finns ett växande intresse hos kunderna för MSC-märkt fisk och Hemköp har gjort flera utbildningsinsatser för att höja kunskapen om MSC hos medarbetarna.

 

Senast uppdaterad: 2017-08-24 08:18

Dela med dig