Certifieringar och märkningar

Axfood har också beslutat att te och kaffe från det egna varumärket Garant ska komma från Rainforest Alliance-certifierade odlingar. Senast 2017 ska samtliga Eldorado och Garant av kaffe, te och kakao vara hållbarhetscertifierad. Det innebär positiva effekter för både miljö, ekonomi och sociala villkor i leverantörsledet. Nytt är också kravet om att så kallade torra varor som exempelvis ris, mjöl, konserverad och fryst frukt & grönt och pasta, senast 2017 ska vara certifierade gällande integrerad produktion. De certifieringar som är aktuella är Svenskt Sigill, Global GAP eller annan standard för integrerad produktion.

För att hjälpa dig som konsument att hitta varor som producerats med särskild omsorg om människor, djur och miljö beskriver vi här de märkningar som finns i våra butiker.

     

Den nya frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige, som infördes 2016, gör det enklare att hitta mat och dryck med svenskt ursprung i butiksdiskarna. Läs mer: www.fransverige.se


     

KRAV-märkningen står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar. Märket garanterar att varan är odlad eller framställd utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Djurens foder ska vara ekologiskt odlat. Läs mer: www.krav.se


Fairtrade handlar om människan bakom produkten. Varje gång du väljer Fairtrade-märkt bidrar du till att odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade är en oberoende certifiering med kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling. Läs mer: www.fairtrade.se


Alla färdigpackade ekologiska varor som tillverkas inom EU måste uppfylla märkningskraven för EU-ekologiskt. Märkningen innebär att 95 procent av produktens ingredienser är ekologiskt certifierade. Många ekologiska produkter är också KRAV-certifierade vilket innebär att du ibland ser två märkningar.

EU Ecolabel, tidigare känd som EU-Blomman, är EU:s officiella miljömärke. Det finns på drygt 30 olika typer av produkter, till exempel på skor, papper, färg och elektroniska apparater. Läs mer: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ (engelska).


Svanen är Nordens officiella miljömärkning. Granskar varor och tjänsters miljöpåverkan under hela livscykeln från råvara till avfall. Dessutom gör man en bedömning att varan verkligen fungerar. Läs mer: www.svanen.nu.


Bra Miljöval-märkta produkter är så skonsamma som möjligt för både användaren och naturen. Främsta syftet med märkningen är att minska användningen av miljö- och hälsofarliga ämnen. Läs mer: www.naturskyddsforeningen.se


Rainforest Alliance är en oberoende organisation som arbetar för att bevara biologisk mångfald och skapa hållbara försörjningsmöjligheter. Organisationen hjälper odlare att förbättra sina jordbruksmetoder för att skapa större skördar samtidigt som lokala ekosystem skyddas och arbetares rättigheter tas tillvara. Läs mer: www.rainforest-alliance.org


EUs logotyp för ekologisk produktion obligatorisk på alla färdigförpackade ekologiska livsmedel. För importerade livsmedel är det frivilligt att använda logotypen. Läs mer: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/home_sv


MSC är en global organisation som värnar om ett hållbart fiske världen över. När du väljer fisk och skaldjur med MSC:s miljömärke kan du känna dig trygg i att fisken är fångad med omtanke om havsmiljön. MSC ställer höga krav på att fisket ska ha minimal inverkan på både fiskbestånden och miljön. Läs mer: www.msc.org


Som konsument kan du njuta av dina favoritprodukter så som kaffe, kakao, te, palmolja och bomull och samtidigt göra skillnad. Genom att välja betrodda varumärken med UTZ-märkningen bidrar du till en bättre framtid för bönder, deras familjer och vår planet. Du bidrar till att skydda jordens resurser både nu och i framtiden. Läs mer: www.utz.org


ASC-certifierade produkter garanterar att fisken kommer från en ansvarsfull odling där de arbetar för den naturliga miljön, minskade vattenföroreningar, en renare havsbotten och friskare fisk. De följer också strikta krav kring foder och socialt ansvar. Läs mer: www.asc-aqua.org

 

FSC är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. I Sverige innebär det att vi bl.a. arbetar för att fasa ut användningen av kemiska bekämpningsmedel, bidrar till ökad hänsyn för den biologiska mångfalden och att hänsyn tas till samernas rättigheter. FSC är en förkortning av Forest Stewardship Council. Läs mer: www.fsc-sverige.org

Senast uppdaterad: 2016-05-13 14:23

Dela med dig