Lika behandling och mångfald

Axfood är en av initiativtagarna till Diversity Charter Sverige, ett företagsnätverk för att dela kunskaper och erfarenheter kring mångfald. Nätverket ska bidra till ett framgångsrikt och lönsamt mångfaldsarbete.

Axfood har en policy som innebär att samtliga bolag inom koncernen ska ta fram planer som stöd i det lokala jämställdhets- och mångfaldsarbetet. Mångfald är olikhet. Det handlar om de fördelar man når när olika bakgrunder blandas; kompetenser, erfarenheter, talanger, kvalifikationer och personligheter. Senast 2020 ska 20 procent av Axfoods chefer ha internationell bakgrund.

Senast uppdaterad: 2016-04-27 15:26

Dela med dig