Hållbara transporter och logistik

En väl fungerande logistik bidrar till att öka butikernas försäljning och lönsamhet. Axfood eftersträvar att i det dagliga arbetet minska användning av resurser och förebygga utsläpp genom ett aktivt miljöarbete tillsammans med butiker och partners. Den viktigaste miljöfrågan är klimatpåverkan från intransporter, lager och distribution.

Ingående logistik och logistik mellan egna lager

Varuförsörjningen sker från nationella och internationella leverantörer. In- och mellantransport sker i huvudsak med lastbil, järnväg samt fartyg.

Lager

För lager ger energianvändningen störst miljöpåverkan, i första hand elförbrukningen. Prioriterade åtgärder för att minska miljöpåverkan vid lagren är att kontinuerligt förbättra energieffektiviteten, att reducera total energianvändning, att ersätta fossila energikällor med förnybara energislag, samt att hushålla med resurser genom källsortering av avfall. Axfoods lager följer noga upp användning av fjärrvärme samt källsortering av avfall för att ytterligare effektivisera.

Utgående logistik

Varuförsörjning till butiker sker från lager med egna lastbilar kombinerat med externa åkerier. Mätmetoderna för att följa energianvändning och utsläpp av växthusgaser pågår löpande. Det hjälper oss att styra arbetet för minskad miljöpåverkan.

Total klimatpåverkan under varans väg

Klimatpåverkan av mattransporter kan delas in i tre delar, från tillverkare till lager, från lager till butikerna och butikerna hem till konsumenten.

  • När varorna transporteras från leverantören, via Axfoods lager, till butikerna bildas det 0,04 kg koldioxid per kg gods. Transporten av en matkasse på 10 kg fram till butiken från leverantören ger alltså 0,4 kg koldioxid.
  • Om en kund har fem km till butiken och kör dit med en bil som drar 0,7 liter bensin per mil, ger transporten av matkassen hem från butiken utsläpp av 1 kg koldioxid. Det är alltså mer än dubbelt så mycket än transporten av varor från hela världen till lagret.

Senast uppdaterad: 2016-04-27 16:05

Dela med dig