Inköp och urval

Sortimentet är en av Axfoods viktigaste hörnstenar. En koncerngemensam sortiments- och inköpsfunktion gör Axfood till en stark aktör som kan ställa krav på producenter och leverantörer.

Valet av produkter i Axfoods sortiment påverkar miljön vid produktion, transport och konsumtion. Axfood ska därför sträva efter att köpa in de produkter som ger minst miljöpåverkan. Dessutom ska Axfood underlätta för konsumenterna att köpa ekologiskt producerade varor.

Axfood har nyligen börjat tillämpa nya riktlinjer för inköp utifrån miljö och socialt ansvar, inklusive livscykelanalyser. Riktlinjerna införs stegvis de kommande åren.

Nordiskt inköpssamarbete

 En viss andel av Axfoods egna märkesvaror köps in via det samägda nordiska inköpsbolaget United Nordic. United Nordic har en egen gemensam uppförandekod och utökar successivt antalet sociala revisioner. Nyckelpersoner inom de nordiska dagligvarukedjor som står bakom United Nordic, träffas regelbundet för att säkra en gemensam nivå och att rätt prioriteringar görs framåt.

Senast uppdaterad: 2014-01-31 16:28

Dela med dig