Minskad förbrukning av plastbärkassar

Nedskräpning av plast i naturen är ett problem i världen, så också i Sverige. Engångsbestick, sugrör, flasklock och snabbmatshållare är de plastföremål som är vanligast att lämna i naturen. Även plastbärkassar hamnar ibland i naturen.
Just plastbärkassens negativa påverkan på miljön har väckt EU-politikernas intresse och varje medlemsland har ålagts att se över vad som kan göras för att minska användningen av plastbärkassar. Vi i handeln har ett ansvar att minska förbrukningen av plastbärkassar och det behöver vi göra tillsammans med våra konsumenter!

Vi tror att det behövs ett helt nytt sätt att se på plastbärkassen, att se den som en flergångsartikel snarare än en engångsartikel. Bäst är att använda plastbärkassen om och om igen och att alltid ta med en plastbärkasse eller kasse i annat material med sig hemifrån istället för att köpa en ny varje gång man handlar. Och på så sätt göra det till en mer hållbar shoppingrutin som är bra för miljön.

Hemköp inför pant på plastbärkassar

Som första dagligvarukedja har Hemköp infört pant på plastbärkassar. Utifrån Naturvårdsverkets nya riktlinjer för hur handeln ska hantera plastpåsar går Hemköp ett steg längre för att öka återvinningsgrad och återanvändning. Pilotprojektet startade i april 2017 i butiken vid Torsplan i Stockholm. Läs mer om Hemköps pant på plastbärkassar.

Också Willys erbjuder flergångskassar och papperskassar som alternativ till den vanliga plastkassen. För att Willys plastpåsar ska belasta miljön så lite som möjligt  är de tillverkade av 80% returplast. Läs mer om Willys arbete med hållbara alternativ.

Om nedskräpning och materialinsamling 

Långt ifrån alla plastbärkassar hamnar i naturen. Vanligast är att de används som soppåsar och slutar i förbränning. Andra hamnar i plastinsamlingen i de gröna stationerna och återvinns alternativt förbränns. Läs mer om materialinsamling på www.fti.se.

Senast uppdaterad: 2017-05-31 16:24

Dela med dig