Anna, butikssupport IT

Vad har du för arbetsuppgifter?
Jag hjälper butikerna med deras datafrågor. För det mesta kan jag hjälpa dem över telefon. Så det blir mycket telefon och så  loggar jag dataärenden. Vi har också regelbundna möten med de ansvariga för butikssystemen så att de får återkoppling från personalen som använder systemen.  

Hur länge har du jobbat här på Axfood?
Jag har jobbat på butikssupport i ett halvår. Innan dess jobbade jag två och ett halvt år som kontorist i en Willys butik.  

Hur kommer det sig att du bytte?
Jag har alltid varit intresserad av datorer och här får jag chansen att kombinera min butikserfarenhet med mitt dataintresse.  

Har du nytta av din butikserfarenhet?
Absolut! Jag kan se dem framför mig när de ringer. Jag vet hur stressigt det kan vara när en kassa har hängt sig och man har en lång kö av kunder. Det hjälper mig också att prioritera bland ärenden som kommer in. En kassa som har hängt sig har högre prioritet än en printer som inte fungerar.  

Hur ser din arbetsdag ut?
Vår telefonsluss är öppen från 07.00-17.00 och vi delar på ansvaret att se till att den är bemannad och att det inte är väntetid. Var sjunde vecka har jag beredskap vilket innebär att jag har jourtelefonen med mig vart jag än går. Det är inte så betungande. Jag behöver inte vara på jobbet och det ringer ytterst lite. Våra butikssystem fungerar bra!  

Vad är roligt med ditt jobb?
Jag har känt mig väl omhändertagen från första dagen. Under introduktionen har jag haft bra handledare så att det gått fort att komma in i jobbet. Jag tvekar inte att fråga en kollega och behöver inte känna mig dum. Alla ställer upp.  

Axfood tar tillvara min kompetens och man behöver inte vara akademiker för att få möjlighet att bidra. Ingen sätter stopp bara för att man kommer från butik. Snarare tvärtom.  

Senast uppdaterad: 2011-03-14 09:55

Dela med dig