Rickard, teamchef kolonial Willys

Vad är roligt med ditt jobb?
Att det är så oerhört varierande, att man får vara med och pilla i så många olika saker. Att ha personalansvar är härligt för att man får coacha medarbetare som kanske kört fast. Ge dem nya arbetsuppgifter och se dem växa med ansvaret, det känns bra.

Hur ser du på service/kundbemötande?
Kunderna är ju anledningen till att vi är här. Och superviktiga. Jag försöker alltid vara så trevlig som möjligt och hjälpa till så gott jag kan. Om kunden har önskemål om någon speciell vara så försöker jag föreslå en alternativ vara. Om det är en vara som jag tror att flera kunder skulle vara intresserad av så försöker jag se till att den läggs till i sortimentet.

Hur länge har du jobbat här på Willys?
I sex år. Jag är bara 23 år och jag började arbeta på Willys när jag gick i gymnasiet. Då jobbade jag på helgerna och hade ansvar för pantrummet. Efter lumpen började jag jobba heltid och fick ansvar för dryckesvarorna. För tre år sedan blev jag ansvarig kolonial och dessutom ställföreträdande butikschef.

Vad har du för arbetsuppgifter?
Jag har väldigt varierande arbetsuppgifter. Jag har personalansvar och jag anställer personal. Jag sitter i butikens ledningsgrupp och har beställningsansvar. Nu för tiden har vi autoorder så jag behöver bara lägga förhandsordrar. Mestadels är jag faktiskt ute i butik och plockar varor.

Hur tycker du det är att sitta i ledningsgruppen i butik?
Där tas alla stora beslut. Vi bollar med varandra och det är högt i tak. Jag har ett eget ansvar att föra fram mina synpunkter och att lyssna på de andra. Och det gäller för de andra i ledningsgruppen också. Det är häftigt att få vara med och påverka!
 

Senast uppdaterad: 2011-03-14 10:01

Dela med dig