EDI för Axfoods varuleverantörer

Varför EDI?

EDI, Electronic Data Interchange, är ett elektroniskt meddelandeutbyte mellan flera datasystem. Axfood använder EDI bland annat för mottag av artikelinformation, orderförmedling och fakturamottag med sina leverantörer.  Axfood har tillsammans med GS1 Sweden och andra aktörer inom dagligvaruhandeln, utvecklat en standardiserad affärsprocess för e-handel, ESAP20.  Denna standard bygger på en mer generell branschoberoende standard, ESAP, som används inom fler branscher. Mer information om ESAP och ESAP20 finns på GS1s hemsida.  

Axfoods krav på EDI

Alla varuleverantörer skall använda elektronisk kommunikation via EDI i sitt handelsflöde med Axfood. Samtliga EDI-meddelanden skall vara enligt branschstandard ESAP20.   
 

Senast uppdaterad: 2009-05-25 22:28

Dela med dig