Kontaktuppgifter

För varuleverantörer

Sortiment & Inköp
Axfood Sverige AB
107 69 Stockholm
Telefon 08-553 99 000
Fax 08-730 26 89
sortimentinkop@axfood.se
Organisationsnummer 556004-7903

För leverantörer av omkostnadsvaror/tjänster

Axfood AB/Shared Service Center
551 93 Jönköping
Besöksadress: Bataljonsvägen 12 
Telefon 036-36 41 00 
Fax 036-36 41 90 
leverantor.ssc@axfood.se
Org. nr. 556542-0824  

Senast uppdaterad: 2015-05-11 11:00

Dela med dig