Om Axfood

Axfood arbetar med passion för mat och människor. Vår styrka är att utveckla och driva framgångsrika matkoncept på den svenska marknaden. Med engagemang och ansvar för miljö och hållbar utveckling skapar vi lönsam tillväxt.

I Axfoodkoncernen ingår butikskedjorna Willys och Hemköp. Inom Hemköp finns även handlarägda butiker och Axfood Närlivs samverkar med Tempo, Handlar´n och Direkten. Axfood Närlivs levererar dessutom till servicehandeln. Grossistförsäljning drivs genom kedjan Axfood Snabbgross. Dagab ansvarar för koncernens sortimentsutveckling, inköp och logistik.

Totalt har Axfood 263 egna butiker och cirka 820 samverkande butiker. Axfood är nummer två på den svenska marknaden med en marknadsandel på cirka 20 procent.

Axfood är noterat på Nasdaq Stockholm ABs Large Cap-lista. Huvudägare är Axel Johnson AB med 50,1 procent av aktierna.

*Antal butiker ovan uppdateras varje kvartal.

Senaste året i siffror

2016 2015
Nettoomsättning 43 355 41 247
Rörelseresultat 1 902 1 760
Rörelsemarginal, % 4,4 4,3
Resultat efter finansiella poster 1 894 1 749
Resultat efter skatt 1 473 1 361
Resultat per aktie, kr 7,02 6,48
Medelantal anställda under året 9 211 8 803

Affärsidé

Axfoods affärsidé är att utveckla och driva framgångsrika matkoncept som vilar på tydliga och attraktiva kunderbjudanden.

Vision

Axfood ska genom lönsam tillväxt och nytänkande vara Sveriges bästa dagligvarubolag.

Marknadsandel

Axfood har cirka 20 procents marknadsandel av dagligvaruhandeln i Sverige.

Affärsmodell

Axfoods affärsmodell bygger på en stark inköpsfunktion, fokus på egna märkesvaror, effektiv logistik och attraktiva matbutiker.

Senast uppdaterad: 2017-03-07 13:21

Dela med dig

Årsredovisning 2016