Axfoods årsstämma 2016

2016-03-17 11:26

Axfoods årsstämma 2016 hölls på Clarion Hotel Sign i Stockholm. På plats fanns över 500 aktieägare och biträden. Medarbetare från Willys, Hemköp, Snabbgross och Dagab välkomnade gästerna.Årsstämman beslöt att lämna en ordinarie utdelning på 5 kronor per aktie och en extra utdelning på 4 kronor per aktie (sammanlagt 9 kronor per aktie) för verksamhetsåret 2015. Fabian Bengtsson och Mia Brunell Livfors valdes som nya ledamöter i Axfoods styrelse.

Mia Brunell Livfors, vd för Axel Johnson, valdes även till ny ordförande i Axfoods styrelse. Hon har tidigare varit verkställande direktör för Investment AB Kinnevik och har mångårig erfarenhet från styrelsearbete i börsnoterade svenska företag.

Fabian Bengtsson har lång erfarenhet av detaljhandeln och digital handel genom SIBA-koncernen, där han var verkställande direktör mellan åren 2001 och 2014 samt ordförande för NetOnNet AB mellan åren 2012 och 2015.


Vd Anders Strålman med Axfoods nya styrelseordförande Mia Brunell Livfors.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anställda inom Axfoodkoncernen ska ges möjlighet att förvärva aktier i butiksbolag inom Hemköpskedjan. De personer som ska äga rätt att förvärva aktier är butikschefer (vd) för butiksbolag som bedrivs och/eller etableras inom Hemköpskedjan. Beslutet omfattar högst tio Hemköpsbutiker och gäller för tiden fram till nästa årsstämma i bolaget.

Dela med dig