Axelerate ökar mångfald på ledande positioner

2013-11-12 14:02

Axelerate är en av de största satsningarna för att öka mångfalden på ledande positioner som genomförts i svenskt näringsliv. Tillsammans med de andra bolagen inom Axel Johnson-koncernen ska Axfood skapa förändring och gå från ord till handling. Lösningen för att öka mångfalden finns i organisationen och hos medarbetarna.

Axelerate initierades under hösten 2013 och pågår till mars 2014. Utgångspunkten är att lösningarna finns inom den egna verksamheten och hos medarbetarna, som får identifiera lösningar, sätta mål och genomföra aktiviteter. Satsningen ska resultera i konkreta insatser för att öka mångfalden.

Dela med dig