Axelerate ökar takten i mångfaldsarbetet

2013-12-19 13:27

Tillsammans ska bolagen inom Axel Johnson-koncernen skapas förändring och Axfood går från ord till handling i mångfaldsfrågan.

Axelerate är ett koncerngemensamt program som pågår med work shops och seminarier. Tanken är att det ska mynna ut i konkreta handlingsplaner för att öka mångfalden på ledande positioner.

Anders Strålman, vd för Axfood, menar att Axelerate skapar fler affärsmöjligheter.

– Med ökad mångfald tillgodoser vi alla våra kunders behov och ökar därmed kundnyttan.

Samtliga mål och aktiviteter ska följas upp och utvärderas årligen. Visionen är att könsfördelningen ska vara 40–60 procent i ledningsgrupperna och minst 20 procent av cheferna ska ha utländsk bakgrund.

Dela med dig


Maria Luthström, 31 år, IR-chef på Axfood:
– Mångfald skapar affärsnytta. Heterogena grupper skapar dynamik vilket leder till ökad kreativitet och nya lösningar. Inom Axfood är detta oerhört viktigt eftersom hela Sveriges befolkning är våra kunder. Då våra beslut formar vårt erbjudande innebär ökad mångfald bland beslutsfattarna att vi gör det bättre för kunden. Axelerate visar att Axel Johnson tar mångfaldsfrågan på allvar. Det ett bra sätt att driva förändring och ett startskott för att få alla att förstå hur viktig frågan är.