Nominering till årets mångfaldsföretag

2012-01-20 14:09

Varje år delar tidningen Chef ut priser till chefer och företag som utmärkt sig inom ledarskap, mångfald och hälsa. Axfood är nominerad till årets mångfaldsföretag 2012.

Efter gallring och intervjuer är nu tre finalister utvalda av jurygruppen. Förutom Axfood är det också Manpower Telge Jobbstart och Max Hamburgerrestauranger. Priset delas ut på Kompetensgalan den 14 mars på Grand Hôtel i Stockholm.

Mångfald är Axfoods vardag

Axfood har mångfald i form av varumärken, produkter, kunder och medarbetare. Den mångfald i kompetens och erfarenheter som finns bland våra medarbetare gör det möjligt att möta våra kunders olika behov och är avgörande för Axfoods framgång.


Hos oss gör människor skillnad, säger HR-direktör Louise Ring.

Mångfaldsaktiviteter

Axfood gör en rad saker för att uppnå mångfald bland annat:

  • Långsiktig dialog om attityder och beteenden i ledarutbildningen ”Att leda inom Axfood” som baseras på Axfoods kärnvärden.
  • Utbilda chefer hur man genomför en objektiv rekrytering
  • Erbjuda arbetsklädsel efter våra medarbetares önskemål (ex huvudduk)
  • Ha tysta rum
  • Fylla på föräldralönen
  • Ett globalt sortiment
  • Välkomstskyltar på flera språk

Målsättning

Axfood har som målsättning till 2015 att ha en fördelning om 40-60% kvinnor och män på ledande befattningar. Sedan 2010 är fördelningen män/kvinnor som går Axfoods ledarutbildningar inom spannet 40-60%.

Axfoods kärnvärden, ledarprofil och policies

Axfoods kärnvärden, ledarprofil och policies genomsyras av alla medarbetares möjlighet att påverka och utvecklas och ligger till grund för innehållet i Axfoods ledarutbildningar och utvecklingssamtal. Axfood företagsledning har antagit en koncerngemensam Likabehandlingspolicy där Axfoods syn på lika behandling beskrivs.

Kriterier för mångfaldspriset

  • Pristagarens mångfaldsarbete har haft som mål att verka för att alla ska behandlas lika oavsett ålder, kön, etnisk eller kulturell bakgrund, funktionshinder och/eller sexuell läggning.
  • Pristagaren har framgångsrikt främjat mångfalden på arbetsplatsen på ett sätt som har gynnat verksamheten/affären.
  • Pristagaren kan visa på hur det aktiva mångfaldsarbetet har integrerats i företagets/organisationens överordnade och långsiktiga planer.

Tidigare vinnare av priset är:

2011 Kristina Colliander, programchef barn och ungdom, Sveriges Television
2010 Per Thorstensson, vd, Arlanda Express
2009 Veronica Hedenmark, grundare och marknadschef, VH assistans
2008 Anders Olausson, fabrikschef Tuve, Volvo Lastvagnar
2007 Lars Tengvall, projektchef, NCC Construction Sverige
2006 Anastasia Georgiadou, vd, Svensk Assistans och Handikappservice AB

Kommentera (0 kommentarer) Dela med dig
Skriv en kommentar    
Användarverifikation Bild för användarverifikation