Axfood börjar sälja överskottsvärme

2012-06-26 11:36

Axfood kommer att delta i Fortums pilotprojekt Öppen fj'ärrvärme med tre butiker i Stockholm. Det handlar om överskottsvärmen från kylanläggningarna i butikerna som ska säljas till Forum Värme.
- Våra livsmedelsbutiker använder stora mängder energi för att uprätthålla kyla  dygnet runt och i den processen genereras värme som vi kan sälja tillbaka till Fortum. Den typen av  lösningar  är nytänkande och passar mycket bra in i vårt  hållbarhetsarbete, säger Åsa Domeij ,  ansvarig för  miljö och socialt ansvar  på Axfood.

Bland de anläggningar som är aktuella för att delta är Hemköpsbutikerna på Östermalmstorg  och Birger Jarlsgatan samt Willys Hemma på Götgatan. Målet  är att leveranserna ska påbörjas  under okober månad.
- Om det visar sig fungera bra att leverera energi till Fortum i Stockholm så kan det här skapa möjligheter att samarbeta med fjärrvärmeleverantörer också i andra delar av landet.Det ligger helt i linje med Axfoods klimatarbete att ta tillvara överskottsvärmen istället för att den bara går till spillo, säger Åsa Domeij.

Dela med dig