Axfood i Almedalen

2011-07-04 13:34

Åsa Domeij och Erica Nyström deltar i seminarier om miljö, återvinning och tobaksfrågan under årets Alemadalsvecka.

5 juli

Öka materialåtervinningen - Sverige som föregångsland - utmaningar och möjligheter?
Frukostseminarium kl 08:00 - 09:45
Ökad materialåtervinning är den klart effektivaste klimatåtgärden. Återvunna råvaror blir allt viktigare för industrin. Sverige kan bli föregångsland, men hur? Vi diskuterar utmaningarna, kommunernas och näringslivets roller i att skapa tillväxt, innovationer och exportmöjligheter.

Arrangör: Återvinningsindustrierna
Plats: Clematis, Strandgatan 20

Kommer våra barnbarn att kunna äta fisk?
Frukostseminarium kl 07:45 - 09:00
Haven är överfiskade och många arter är på så låga nivåer att de kanske inte återhämtar sig. Samtidigt är fiskodling ofta ohållbart miljöskadligt. Med hjälp av konsumentmakt och bättre politik kan vi påverka utbudet i fiskdisken och se till att vi kan äta fisk både idag och i framtiden.

Arrangör:Naturskyddsföreningen
Plats:Packhuskällaren, Strandgatan 16

Exponeringsförbud av tobaksvaror - inom synhåll?
Seminarium kl 13:00 - 14:30  
Tobaksexponering i butik bidrar till ett ökat tobaksbruk bland unga och försvårar för vuxna som vill sluta. Sveriges regering och riksdag har hittills avfärdat åtgärden med hänvisning till svag evidens. Seminariet behandlar evidens och synpunkter för och emot. Norge delar även sina erfarenheter.

Arrangör:Tobaksfakta - oberoende tankesmedja
Plats:Strand Hotel, Strandgatan 34   

4 juli

Greenwash eller trovärdigt klimatarbete?
När företag kommunicerar hur de tar ansvar för sin miljö- och klimatpåverkan blir de ibland anklagade för greenwash. Varför går det snett? Vad kan företagen göra för att undvika att bli anklagade för grönmålning? Leder detta till att företag undviker att kommunicera det som åstadkommits? Var går gränsen mellan marknadsföring, greenwash och konkreta klimatåtgärder? Hur ser den perfekta klimatkommunikationen ut?

Läs Åsas blogginlägg om seminariet här till höger.

Medverkande Hagainitiativet:
• Johan Skoglund, Vd JM
• Cecilia Udekwu, kommunikationsdirektör Procter & Gamble Norden
• Åsa Domeij, chef miljö och socialt ansvar Axfood
• Ulf Wikström, miljöchef Fortum Värme

Övriga medverkande:
• Sarah McPhee, VD SPP
• Martina Krüger, klimat- och energichef Norden Greenpeace
• Jessica Cederberg Wodmar, hållbarhetskonsult JCW Hållbar Kommunikation
• Svante Axelsson, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen

Plats: Teaterskeppet

 

Kommentera (0 kommentarer) Dela med dig
Skriv en kommentar    
Användarverifikation Bild för användarverifikation