Axfood nominerad till Hederspris inom Employer Branding

2013-06-24 15:42

Axfoods HR-direktör Louise Ring har blivit nominerad till Universums pris Årets Hederspris inom Employer Branding* 2013. Priset tilldelas en person som utmärker sig pga. sitt intresse för och kunskap om Employer Branding och som har lyft frågorna inte bara inom sitt företag utan i hela branschen.

Vinnaren presenteras på Universums Talent Excellence Summit & Awards den 8 oktober.

Nominering:

Louise Ring, Axfood, har lång erfarenhet inom Employer Branding, rekrytering och organisationsutveckling. Hennes fokus på långsiktighet och intern Employer Branding både på ledningsnivå och brett inom organisationen har gett tydliga resultat. Genom att lyfta fram unga medarbetare har hon visat på de karriärmöjligheter som finns för unga person inom företaget. Denna person har inspirerat och kommer även i framtiden att inspirera många inom området. Universum Communications vill därför nominera Louise Ring, Axfood, till Årets Hederspris 2013.

* Med employer branding menas att företagen identifierar, utvecklar och kommunicerar sitt varumärke som arbetsgivare, sitt employer brand, dvs arbetsgivarvarumärke.

Dela med dig