Axfood vill ha lag mot tobaksexponering i matbutiker

2011-12-30 09:02

Ett av de vanligaste nyårslöftena är att sluta röka. För många går det ganska lätt att sluta, det svåra är att inte börja igen när frestelserna dyker upp. En typisk frestelse är exponeringen av cigaretter i mataffärerna. Förbjud den exponeringen, skriver Anders Strålman, koncernchef för Axfood, Ingrid Talu från Yrkesföreningar mot tobak samt riksdagsledamöter från M, Mp, Fp, C och S i en debattartikel i Dagens Industri.

Om man väljer att röka innebär det att man håller på med en aktivitet som verkligen innebär tydliga risker för den egna hälsan. En stor del av rökarna dör i förtid. Men frågan är om motivet för de flesta rökare är att det är tufft och spännande med riskerna. Vi tror knappast att det är så. En troligare förklaring är att man vet att man egentligen borde sluta men att det är svårt eftersom rökning är beroendeframkallande. Det är få som börjar röka i vuxen ålder. Rökning är en vana som man tar till sig när man är så ung att man har ett sådant tidsperspektiv att framtida ohälsa känns som något som kan finnas i en framtid som känns långt borta.

Många rökare köper sina cigaretter i samband med att de handlar i sin egen matbutik och tobaksindustrin satsar också det mesta av sin reklam på just försäljningsställena. Frågan är vad handeln skulle kunna göra för att underlätta för dem som vill sluta och svårare för de som vill börja? Det enkla svaret skulle kanske vara att sluta sälja cigarretter eftersom det är ”värstingprodukter” som allvarligt skadar användarnas hälsa. Men problemet är att butikerna riskerar att tappa de kanske 12-13 procent av kunderna som är matkunder. Om en butik inte är attraktiv för rökarna kan de istället välja att handla sin mat från en konkurrent. Några procents minskad försäljning är inte lätt att ta i en bransch där marginalerna är små.

Men allt ansvar behöver inte tas i handeln. Vi har faktiskt politiker som har möjlighet att lagstifta. I bland annat Norge, Finland, Island, Irland och Storbritannien är det inte tillåtet att exponera tobak. Den som handlar mat slipper se cigarretter vilket minskar risken för återfall om man kämpar med att sluta. För dagligvaruhandeln skulle det bli konkurrensneutralt. Egentligen passar inte tobak så bra ihop med matförsäljning överhuvudtaget. Det enklaste kanske vore att förbjuda försäljning i mataffärer. Men ett förbud mot exponering skulle i alla fall vara ett första steg. Varför måste Sverige ligga efter andra länder när det gäller exponeringsfrågan?

Ett politiskt beslut om ny lagstiftning skulle inte bara vara en viktig del i en strategi för minskat tobaksbruk. Det skulle dessutom vara samhällsekonomiskt effektivt eftersom kostnaderna i Sverige för produktionsbortfall och sjukdom har beräknats till 30 MRD kr. De enda förlorarna skulle vara tobaksindustrin. Men de människor som arbetar där skulle säkert kunna få utlopp för sin kreativitet på något annat sätt. Det finns en massa viktiga uppgifter som inte äventyrar människors hälsa! Varför inte följa Finlands exempel och ställa sig bakom en vision om ett tobaksfritt samhälle 2040?

Anders Strålman, koncernchef Axfood
Christer Engelhardt, riksdagsledamot Socialdemokraterna
Gunvor G Ericson, riksdagsledamot Miljöpartiet de gröna
Per Lodenius, riksdagsledamot Centerpartiet
Henrik Ripa, riksdagsledamot Moderata samlingspartiet
Ingrid Talu, Yrkesföreningar mot tobak

OBS! Rubrik och bildtext i papperstidningen av Dagens Industri är felaktig.

Dela med dig