Bisfenol A i förpackningar

2012-06-07 15:35

 

Just nu pågår en debatt i media om ämnet Bisofenol A är skadligt för människor. Bisfenol A finns bland annat på insidan av konserver men även i metallock som används till glaskonserver. Kan medlet vara farligt? Hur ser Axfood på frågan?

 

Axfoods miljöchef Åsa Domeij kommenterar:
Bisfenol A finns i små mängder i yttersta skyddslack som består av epoxyplast. Epoxyplasten finns framförallt på insidan av konserver och i metallock som används till glaskonserver. Även i metallburkar (kalla drycker) och även i kartonger som innehåller frysta livsmedel kan det finnas bisfenol A.

Tetraförpackningar som används som ett alternativ till konserver eller drycker innehåller inte bisfenol A.

Har Axfood koll på i vilka förpackningar det förekommer bisfenol A?
Axfood har gjort en total inventering av förpackningarna till våra egna märkesvaror.

Det visar sig att det finns bisfenol A i många förpackningar, men för flertalet produkter finns det leverantörer som inte använder bisfenol. Alltså går det att ta bort, men det är en process som kan ta lite tid.

Vad kommer Axfood att göra nu?
Axfood kommer att se över alternativen till de förpackningar som innehåller bisfenol A.

Är det den långsiktiga lösningen?
Axfood har under flera år satsat på att ersätta konservburkarna med tetrapak. Det har andra miljöfördelar som också är viktiga, t ex när det gäller återvinning. Det arbetet påskyndas nu. Konservburken är på väg ut som förpackning.

Hur har Axfood hanterat bisfenol i andra sammanhang än förpackningar?
Axfood tog bort bisfenolet från nappflaskor långt innan det kom ett förbud. När det kom fram att det fanns bisfenol A i kassakvitton i augusti 2010 beslutade Axfood att snarast ersätta det, vilket skedde senare samma höst.

Dela med dig

Debatten om Bisfenol A

Vad säger Livsmedelsverket?

Livsmedelsverket svarar på frågor om Bisfenol A

Kemikalieinspektionen om Bisfenol A

Fakta och rapporter mm

Svenska Dagbladets artikelserie

Skyhöga halter av Bisfenol efter SvD.se:s konservdiet

Under artikeln finns länkar alla artiklar i serien.