Delårsrapport och presentation

2013-02-04 09:55

Axfood AB offentliggör sin bokslutskommuniké för 2012 torsdagen den 7 februari. I samband med rapporten håller Axfood en webbsänd presentation och telekonkonferens för press och aktiemarknad. Vd och koncernchef Anders Strålman och finansdirektör Karin Hygrell-Jonsson presenterar och kommenterar rapporten. Observera att tiden är 09.15.

Tid: Torsdagen den 7 februari klockan 09.15.

SE: + 46 (0) 8 506 307 79
UK: + 44 (0) 1452 555 131

Observera att mötet inte hålls på huvudkontoret i Solna utan det är en webbsänd telefonkonferens.

Rapport och presentation arkiveras under investerarsidan efter publicering.

Dela med dig