Hallå där Åsa Domeij - ett år på Axfood

2009-06-24 14:40

Åsa Domeij började som miljöchef på Axfood våren 2008. Hennes uppdrag under året har varit och är att stärka Axfoods fokus på miljö och socialt ansvar.

Åsa har bland annat arbetat med en miljöutredning som resulterade i ett miljöprogram. I miljöprogrammet finnas det tydliga och lättbegripliga mål kopplat till åtgärder. I butikerna kan vi nu följa upp källsorteringen, energiförbrukningen och andelen miljömärkta varor.

Att miljöanpassa huvudkontoret i Solna blev ett av Åsas första projekt.
- Tanken var att miljöanpassa så mycket som möjligt och det har också genomförts, konstaterar Åsa Domeij. Till exempel har vi kranvatten istället för flaskvatten i konferensrummen, bättre källsortering, ekologiskt kaffe i automaterna och ekologiska fruktkorgar.

Ingen rödlistad fisk

I maj 2008 lanserade Axfood begreppet hållbara fiskdiskar som innebär att Axfoods butiker inte säljer rödlistad fisk.
- Fiskpolicyarbetet kan mycket väl bli en modell för hur vi kan arbeta systematiskt med miljötänkandet i andra kategorier inom koncernen. En policy ger konkreta riktlinjer och är därför viktig, säger Åsa Domeij.

Nätverket BLICC

Under året har Åsa även varit drivande i att Axfood som första dagligvarubolag gått med i BLICC. Ett nätverk som är tillgängligt för företag som aktivt och konkret arbetar med klimatfrågan.
- Jag är mycket glad och stolt över medlemskapet i BLICC. Medlemskapet stärker vårt mål att aktivt driva arbetet för såväl miljö som för hållbar utveckling för att bli bäst i vår bransch.

Drivande hållbarhetsprofil

Sist men inte minst har Åsa varit tongivande när det gäller hållbarhetsarbetet inom näringslivet. Detta har resulterat till en topplacering på CSRipraktiken.se som rankat de 100 drivande hållbarhetsprofilerna inom näringslivet, myndigheter och organisationer.

Dela med dig