Hallå där Kristin Andersson, miljökoordinator på Hemköp

2010-01-05 12:11

Hallå där Kristin Andersson, miljökoordinator på Hemköp. Hur arbetar ni med miljöfrågorna inom Hemköp?

- Konkreta aktiviteter som vi jobbar med just nu inom Hemköps butiker är att se över elförbrukning, hantering av svinn, avfallshantering och leveranser. Detta är prioriterat både ur miljö- och kostnadssynpunkt och vi lägger stor vikt vid att ha effektiva och passande metoder för detta. På så sätt slår vi två flugor i en smäll. För att förstärka miljöprofilen i butikerna ser vi dessutom till att lyfta fram ekologiska och rättvisemärkta varor. Efterfrågan ökar och det känns bra med satsningen på våra egna varumärken. Vi svarar upp mot kundernas efterfrågan och tar dessutom ställning i angelägna frågor.

Vad hoppas ni på att detta ska ge för effekt?

- Axfood har uttalat en målsättning att bli bäst på miljö inom branschen, det är ett tydligt ställningstagande som ger förutsättningar till konkreta effekter. Jag tror jättemycket på kraften i koncernen. När stora företag går före och i handling visar att de tar ansvar, bildas ringar på vattnet och andra företag påverkas i samma riktning. I slutänden kan vi underlätta val som är bra för miljön och hälsan, och kanske också bidra till en ökad medvetenhet hos konsumenterna.

Axfood har 11 miljökoordinatorer spridda över verksamheten. De fungerar som huvudansvariga för miljöfrågor inom sina respektive bolag, arbetet leds av miljöchef Åsa Domeij.

Dela med dig