Höga mål för jämställdhet

2012-03-08 13:50

Idag på Internationella kvinnodagen uppmanas Sveriges börsbolag av Veckans Affärer att gå med i den nystartade 30 procentsklubben.

Bolagen uppmanas att förbinda sig till att ha 30% kvinnor i ledningsgruppen till 2015. Det är ett bra initiativ då endast 14% av medlemmarna i Sveriges börsbolagens ledningsgrupper är kvinnor idag. 

Närmare 30 procent i ledningsgruppen

27% av medlemmarna i Axfoods ledningsgrupp är idag kvinnor men vi har högre ställda mål. Till 2015 är målet att vi ska ha 40-60% på samtliga ledande befattningar inom Axfood. Andelen kvinnliga butikschefer är hos oss 25% och det ökar. Det är en utveckling som är extra glädjande med tanke på att kvinnliga chefer traditionellt mest syns i stabsfunktioner och inte i linjefunktioner. Vi har starkt stöd från vår styrelse, som har 50% kvinnlig representation, att jobba med mångfaldsfrågor som för oss inte bara handlar om fördelning kvinnor/män på ledande befattning.

Mångfald uppmuntras och premieras

17% av våra medarbetare är invandrare (har en förälder som är född i ett annat land än Sverige). Motsvarande siffra för Sverige är 20%. Precis som kvinnlig representation behöver öka på ledande befattningar så behöver andelen invandrare på ledande befattning  göra det. Vi odlar en tydlig kultur där beteenden och attityder som främjar mångfald uppmuntras och premieras.

Vi jobbar aktivt för ökad mångfald på ledande befattningar av tre skäl:

  • Med blandade grupper förbättrar vi vårt kunderbjudande
  • Vi blir bättre på attrahera talanger
  • Vi får stolta medarbetare
Kommentera (0 kommentarer) Dela med dig
Skriv en kommentar    
Användarverifikation Bild för användarverifikation