Höjt pantbelopp

2010-09-15 15:41

Panten på burkar av aluminium och stål höjs den 15 september till 1 krona.

När man pantar burken får man tillbaka samma pantbelopp som betalats. Vilket pantbelopp en burk har ser man pantsymbolen.

Under en övergångsperiod kommer det att finnas burkar med 50-öres pant och burkar med 1-kronas pant på marknaden.  Det är möjligt att panta 50-öresburkarna i ett år, tom den 31 augusti 2012. Panthöjningen gäller endast för aluminium och stålburkar som är inköpta i Sverige.

Källa: Returpack
Dela med dig