Initiativtagare till klimatnätverk

2011-01-10 09:23

Axfood är en av initiativtagarna till klimatnätverket Hagainitiativet. Nätverket vill minska näringslivets utsläpp, lyfta klimatfrågan och agera som en förebild för företag som tar aktivt klimatansvar.

Ett krav för att vara medlem är att företaget ska minska sina utsläpp med minst 40 procent till år 2020. Axfoods mål är att minska utsläppen med 75 procent till år 2015. 

Hagainitiativet består av åtta företag; Axfood, Coca-Cola Drycker Sverige, Fortum Värme, JM, Procter& Gamble, Stena Metall, Svenska Statoil och Vasakronan. Nästan samtliga medlemsföretag var tidigare aktiva i BLICC (Business Leaders Initiative on Climate Change), det nya nätverket Hagainitiativet samordnas av Tricorona.

Kommentera (0 kommentarer) Dela med dig
Skriv en kommentar    
Användarverifikation Bild för användarverifikation