Karriärvägar inom Axfood

2010-04-06 13:33

På Axfood fungerar våra kärnvärden som en guide i vår vardag där varje enskilt kärnvärde fokuserar på viktiga områden för butikerna och medarbetarna. Ett av Axfoods kärnvärden är Du är viktig som lyfter fram hur viktiga våra medarbetare är för att verksamheten ska fungera. En del i kärnvärdet är att alla medarbetare uppmuntras att ta eget ansvar för sin utveckling inom koncernen och Esther Lundkvist är en av dem som har gjort det.

– Jag började på PrisXtra 2002 och jobbade helger och kvällar parallellt med mina studier på Samhällsplanerarlinjen, berättar Esther. Det finns få extrajobb som är så bra som att jobba inom butik när man är student!

2004 slutade Esther på PrisXtra för att kunna satsa ordentligt på studierna men det tog inte lång tid innan hon kom tillbaka.

– Jag arbetade som kassaledare och kassachef under en kort period innan jag började som databasansvarig på PrisXtras supportkontor.

På supportkontoren sker den administrativa driften och i samband med Axfoods förvärv av PrisXtra arbetade Esther tätt tillsammans med Axfood i många av driftsfrågorna.

– Jag fick verkligen upp ögonen för Axfood som arbetsgivare under den tiden och kände att det finns många utvecklingsmöjligheter här. Inte bara inom butiken, som kanske är det man först tänker på, utan även på andra avdelningar som den jag jobbar på nu – Struktur & Etablering. Att ha praktisk erfarenhet av butiksarbetet är en fördel oavsett var man arbetar inom Axfood tycker jag, avslutar Esther.

– Inom Axfood vill vi verkligen uppmuntra till att utvecklas inom koncernen och ta vara på de möjligheter som erbjuds. Att ibland byta jobb inom koncernen är ett bra sätt att öka helhetsförståelsen för verksamheten och därmed bidra till vår affärsutveckling, säger Jenny Tydén, ansvarig för ledarförsörjning Axfood.

Kommentera (0 kommentarer) Dela med dig
Skriv en kommentar    
Användarverifikation Bild för användarverifikation