Klimatsäkrad tvätt och rengöring med Garant Såklart

2011-03-09 11:04

Från mars finns Garant Såklarts produktserie inom tvätt och rengöring ute i butik. Varumärket står för ett nytt sätt att ta ökad hänsyn till klimatet och minimera sin miljöpåverkan. Garant Såklart lanserade i februari även en produktserie inom kroppsvård, och fler produkter är att vänta i framtiden.

Nio av tio svenskar vill att företag tar större ansvar för miljön*. Garant Såklart är först i Sverige med att klimatsäkra samtliga produkter, samtidigt som de är Svanenmärkta samt märkta med Astma- och Allergiförbundets symbol.

Produkterna från Garant Såklart är skonsamma för användaren. De är fria från parfym och allergen och har därför märkts med rekommendation från Astma- och Allergiförbundet. Samtliga produkter är även Svanenmärkta vilket underlättar ytterligare för konsumenten.

- Vår målsättning med Garant är att vara lyhörda och vi har lyssnat på våra kunders önskan att lansera en serie som underlättar för dem att göra ett bra miljöval. Detta går även i linje med Axfoods arbete att ständigt minska sin miljöpåverkan och ta ansvar i hållbarhetsfrågor, säger Åsa Domeij, chef för miljö och socialt ansvar på Axfood.

Garant Såklarts produkter är klimatsäkrade vilket innebär reducering och kompensering av all klimatpåverkan. I ett första led kontrolleras produkternas livscykel på detaljnivå för att minska alla utsläpp. Kontrollen omfattar allt från utvinning och förädling av råvaran, till paketering och transporter fram till att produkten står på hyllan i butik. För resterande del som inte går att reducera är Garant Såklarts produkter klimatsäkrade genom vidare kompensering som görs i samarbete med Tricorona Climate Partner.

- Idén med Garant Såklart är att  reducera vår miljöpåverkan så mycket som vi kan just nu och sedan kompensera för den miljöpåverkan som ändå blir kvar, säger Åsa Domeij.

* Undersökningen är genomförd på uppdrag av Axfood i december 2010. Resultatet har samlats in med hjälp av datainsamlingsföretaget Cint och är baserade på svaren från ett kvoterat slumpmässigt urval av 1062 svenskar i åldrarna 18-74 år.

 

Kommentera (0 kommentarer) Dela med dig
Skriv en kommentar    
Användarverifikation Bild för användarverifikation