Miljökoordinatorer stärker Axfoods miljöprofilering

2009-12-17 12:20

Satsning på miljökoordinatorer i Axfoods bolag stärker koncernens miljöprofil. Med ett kvalificerat miljökunnande i bolagen sker arbetet med miljöfrågor smidigare.

Med elva miljökoordinatorer inom Axfood har arbetet med att bygga upp en stark miljöorganisation slagit rot. De ingår i ett miljönätverk och fungerar som huvudansvariga för miljöfrågor inom respektive bolag. De agerar även som kontaktpersoner åt miljöchef Åsa Domeij.

Då miljöarbetet sker på olika håll inom koncernen finns det stora möjligheter att diskutera och ventilera problem.

– Det måste finnas kunskap och engagemang ute i organisationen så att initiativ kan tas på plats. Framför allt finns stora möjligheter att hitta lösningar som även kan implementeras i de andra bolagen, säger Lars Hellström, miljökoordinator på Dagab.
 
Lars Hellström får medhåll av miljöchef Åsa Domeij som pekar på att miljöarbete är ett lagarbete och lasset ska inte dras av en enda person. Miljökoordinatorerna skapar ett aktivt och kvalificerat miljönätverk med fokus på att aktivt och konkret arbeta med miljöfrågor.

Ambitionen är att Axfood ska bli bäst på miljöfrågor inom branschen, men även att Axfood ska hjälpa till att stärka medvetenheten och kunnandet hos konsumenterna.

Kommentera (0 kommentarer) Dela med dig
Skriv en kommentar    
Användarverifikation Bild för användarverifikation