Ökad prismedvetenhet hos Hemköps kunder

2010-01-14 12:05

En kundundersökning som Hemköp har genomfört visar att nära hälften av de svarande, 46 procent av de totalt 3 215 svarande, anser att de har blivit mer prismedvetna än tidigare. Nu sänker Hemköp priserna.

Hemköp lyssnar på kunderna

– Att så många av våra bästa kunder bedömer att priset blir allt viktigare är en tydlig signal som vi har tagit till oss. Hemköps butiker är traditionella allivsbutiker som inte tillhör lågprissegmentet och vi vet att våra kunder prioriterar fler värden än pris, som service, personligt bemötande och ett brett sortiment, säger Kristin Andersson, informationschef.

Hemköps kundundersökning omfattar svar från kunder från hela landet. Undersökningen har riktats till kedjans kunder som har handlat för 3 000 kronor eller mer på sitt kundkort den senaste månaden. På en direkt fråga om pris svarar 46 procent av de tillfrågade kunderna att de har blivit mer prismedvetna det senaste året.

Sänker priserna upp till 20%

– Resultatet kan förmodligen härledas till den rådande lågkonjunkturen och bekräftar den trend som råder på dagligvarumarknaden generellt, att priset måste prioriteras av alla i branschen, säger Kristin Andersson.

För att möta kundernas ökade prisorientering inleder Hemköp året med att sänka priserna på 3 000 varor. Kampanjen inleds lördagen den 16 januari och är startskottet på en långsiktigt lägre prisnivå, priset sänks upp till 20 procent på enskilda artiklar.

– Vi konkurrerar med alla som säljer mat och måste vara prisvärda för att attrahera kunder. Vi arbetar nu med att utveckla alla delar i Hemköps erbjudande utifrån en bestående lägre prisnivå, säger Elisabet Green-Karlsson, marknadschef.

Kommentera (0 kommentarer) Dela med dig
Skriv en kommentar    
Användarverifikation Bild för användarverifikation  

Hemköp sänker priserna