Prisat mångfaldsarbete

2012-03-15 08:49

Axfoods HR-direktör Louise Ring tilldelades priset för Årets Mångfaldsarbete på Kompetensgalan som arrangerades av Tidningen Chef.

Motiveringen till priset

”Louise Ring har genom sitt värderingsbaserade ledarskap varit drivande i utvecklandet av företagskulturen, och arbetat med beteenden och attityder. Louise Ring har bidragit till att Axfood har mångfald när det gäller medarbetare, arbetsmiljö, varumärke, sortiment och kunder.”

Axfood har under många år arbetat med att odla en tydlig företagskultur där beteenden och attityder som gynnar mångfald uppmuntras. Axfood arbetar för mångfald av flera skäl bland annat för att öka lönsamheten, förbättra kunderbjudandet, attrahera talanger, ha stolta medarbetare och för att ta ett samhällsansvar.

Fakta Kompetensgalan

Kompetensgalan är ett årligt evenemang som startade 2003. Det arrangeras i mars varje år på Grand Hôtel i Stockholm.

Chef är grundare av galan och samarbetar årligen med ett antal företag och organisationer kring genomförandet. Gemensamt för organisationerna är att de lyfter fram goda exempel och att premierar människor vars insatser driver kompetensutvecklingen och svenskt arbetsliv framåt. De som arrangerar Kompetensgalan 2012 är tidningen Chef, Försvarsmakten, Ledarna, Poolia, SATS, Stockholms stad och Sveriges HR Förening.

Kriterier för Mångfaldspriset

Pristagarens mångfaldsarbete har haft som mål att verka för att alla ska behandlas lika oavsett ålder, kön, etnisk eller kulturell bakgrund, funktionshinder och/eller sexuell läggning.

Pristagaren har framgångsrikt främjat mångfalden på arbetsplatsen på ett sätt som har gynnat verksamheten/affären.

Pristagaren kan visa på hur det aktiva mångfaldsarbetet har integrerats i företagets/organisationens överordnade och långsiktiga planer.

 

Kommentera (0 kommentarer) Dela med dig
Skriv en kommentar    
Användarverifikation Bild för användarverifikation