Sociala inspektioner gör skillnad

2009-12-03 14:36

Axfoods uppförandekod ställer krav på kritiska omständigheter hos leverantörerna, där de grundläggande faktorerna i koden är barnarbete, arbetarnas rättigheter, arbetsmiljö samt bostadsförhållanden.

Med sociala inspektioner bedriver Axfood ett aktivt arbete för att förbättra situationen för arbetarna hos sina leverantörer. Det är genom förbättringsdialogen som vidtar efter den sociala inspektionen som utveckling och förändringar kan ske.

Förbättring vid återbesök

- Vårt arbete med leverantörs¬utveckling visar att vi kan åstadkomma förbättringar för många människor, men på grund av politiska, kulturella eller historiska förhållanden kan det ta lång tid. Under våra senaste återbesök kunde vi konstaterats att flera brister har åtgärdats, och vi har bidragit till att förbättra förhållandena för arbetarna, säger Lena Landén, projektledare för Axfoods sociala inspektioner och uppförandekod.

Åsa Domeij, chef för miljö och socialt ansvar, pekar även hon på att Axfoods inspektioner har gett resultat.

- Vi ser att våra inspektioner verkligen har effekt och att det ofta sker förändringar hos våra leverantörer. Under 2009 genomförs åtta inspektioner, flera av dem i Kina. Kina är en starkt växande marknad, och genom att agera tidigt har vi stora möjligheter att genomföra positiva förändringar för arbetarna.

Kommentera (0 kommentarer) Dela med dig
Skriv en kommentar    
Användarverifikation Bild för användarverifikation