Stöd till Rädda Barnens arbete mot diskriminering inom idrott

2011-10-26 13:10

Projektet "Jag vill också vara med" lyfter frågan om diskriminering och övergrepp inom idrott för barn och ungdomar i Sverige.

En landsomfattande turné med personal från Rädda Barnen åker runt till olika idrottsklubbar för att ge verktyg att upptäcka och motverka diskriminering. Arbetet är uppdelat i tre steg där nuläget av var klubben befinner sig analyseras, de får ta ställning till ett antal olika scenarier, sätta upp mål samt utarbeta en handlingsplan.

Projektet stöds av Axfood och Skandia. Axfood stödjer även Rädda Barnens arbete med utbildning i Elfenbenskusten samt ger katastrofhjälp, som vid svältkatastrofen i Östafrika.

Kommentera (0 kommentarer) Dela med dig
Skriv en kommentar    
Användarverifikation Bild för användarverifikation