Stoppar kränkningar inom barnidrott

2013-06-11 07:00

Willys och Axfood stödjer Rädda Barnens svenska projekt mot kränkningar inom barn- och ungdomsidrott. En nyligen genomförd Sifoundersökning visar behovet av stöd till idrottsföreningarna.

 

Undersökning visar stort behov

Sifoundersökningen Tryggt, roligt, schysst? ger en bild av föräldrars erfarenhet av diskriminering och kränkningar inom idrotten. Undersökningen visar att föräldrar vill att idrottsföreningar ska arbeta mer för att motverka kränkningarna, och att det förebyggande arbetet inom idrotten inte fungerar tillfredsställande.

En handlingsplan tas fram

Rädda Barnen har med stöd av Willys utvecklat ett stöd till idrottsföreningar som vill motverka diskriminering och kränkande behandling i sin verksamhet. I utbildningsmaterialet Fem steg till en handlingsplan erbjuds idrottsföreningar stöd i arbetet mot mobbning, kränkning och diskriminering.

High Five tar avstamp i Barnkonventionen samt Idrotten Vill (idrottsrörelsens idéprogram).


Dela med dig