Strålman får kunglig medalj

2016-02-05 08:07


Axfoods vd, Anders Strålman, har fått medalj i serafimerordens band i 12:e storleken för "framstående insatser inom svenskt näringsliv." Medaljen överlämnades under torsdagen på slottet av kungen i närvaro av drottning Silvia.

-  Jag är förvånad. Och stolt, förstås. Fast kanske inte så förvånad ändå med tanke på vad vi faktiskt åstadkommit på senare år. Och då inte enbart sett till siffror och resultat, utan på många andra sätt också.  Utan professionella, duktiga och flitiga medarbetare och ett gediget lagarbete hade jag aldrig lyckats ta Axfood dit vi är i dag.  En kunglig förtjänstmedalj är ett erkännande av  att det vi åstadkommit tillsammans också är uppskattat av samhället. Så tack alla medarbetare!

Dela med dig