Tillsatser ständigt aktuellt

2009-08-05 10:21

Axfood arrangerade tillsammans med Antonia Ax:son Johnsons stiftelse för miljö och utveckling och Servera ett seminarium om tillsatser. Talare var matkrönikören och journalisten Mats-Eric Nilsson samt livsmedelshygienisten Marie-Louise Danielsson Tham. Någon anledning till oro gavs inte utan betoningen låg istället på de onödiga tillsatserna och handelns ansvar att agera mot dem.

Ökat intresse

Allmänhetens intresse för vad maten innehåller ökar. För ett par år sedan var trenden att få bort onödigt fett och socker. Detta påverkade smak och konsistens vilket matproducenterna kompenserade med olika tillsatser. Nu har böcker som ”Den hemlige kocken” och uppföljaren ”Äkta vara” av Mats-Eric Nilsson förflyttat debatten från socker och fett till e-nummer.

- Man måste skilja på tillsatser och tillsatser. En tillsats kan vara något helt naturligt som aromämnen från växter. För vissa varor är det nödvändigt, som i fallet med nitritsalt i skinka. Nitritsaltet behövs för att det inte ska bildas bakterier som gör oss sjuka. Sedan är många tillsatser nödvändiga för att klara hållbarhet. Om hållbarheten kortas leder det till att mer mat kastas, och det är dåligt ur miljösynpunkt, säger Pethra Lundh, kvalitetschef på Axfoods inköpsavdelning.

Försiktighetsprincipen

Axfood följer Livsmedelsverkets rekommendationer och enligt Axfoods miljöpolicy ska man utgå från försiktighetsprincipen och vidta åtgärder om det finns väldokumenterade belägg för skador på hälsa eller miljö.

Är det verkligen försiktigt att invänta forskningsresultat, borde inte Axfood agera snabbare?

- Vi kan välja att fasa ut tillsatser både med anledning av försiktighetsprincipen och att vi upplever att kunderna är kritiska mot en viss tillsats. Som i fallet med azofärgämnen, de är tillåtna på EU-nivå men de kan ge en allergisk reaktion hos känsliga människor. Vi har valt att inte sälja dem, med undantag för cocktailbär och caviar, säger Pethra Lundh.

Kommentera (0 kommentarer) Dela med dig
Skriv en kommentar    
Användarverifikation Bild för användarverifikation