Välkomna till årsstämma i Axfood AB

2013-02-11 13:06

Aktieägarna i Axfood AB kallas till årsstämma onsdagen den 13 mars 2013, klockan 17.00 på Cirkus, Djurgårdsslätten 43-45, Stockholm. Registrering börjar klockan 16.00.

Av kallelsen till årsstämman framgår att styrelsen föreslår en utdelning om 12,00 kr per aktie och att avstämningsdag för utdelning skall vara den 18 mars 2013.

Kallelsen i sin helhet återfinns här på Axfoods hemsida, axfood.se.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anders Strålman, vd och koncernchef Axfood AB, 070-293 16 93
Karin Hygrell-Jonsson, ekonomi- och finansdirektör Axfood AB, 070-662 69 70

Dela med dig