Vindkraftverk på Dagabs tak

2011-03-03 09:36

De vindkraftverk som Dagab byggt på sina två största lagerbyggnader, i Backa i Göteborg och i Jordbro är nu i drift.

Vindkraftverken har provkörts sedan årsskiftet med gott resultat. Nu levererar de el som används bl.a. för truckladdning och belysning .


Vindkraftverk på lagertaket i Backa, Göteborg.

- Vi räknar med att få ut ca 40.000 kWh per år från vart och ett av vindkraftverken, säger Anders Agerberg, vd för Dagab. Det täcker bara en liten del av vårt energibehov, men vi ser det här som en del i ett stort arbete för att minska vår klimatpåverkan. Det är viktigt att synliggöra miljöarbetet och öka hela medarbettarnas miljömedvetande. Det är minst lika viktigt.

Vindkraftverken är bara en del av Dagabs satsning på att minska sin klimatpåverkan. Det handlar bland annat om att minska energiåtgången i kyl- och frysrummen och att minska transporternas klimatpåverkan.

 

Kommentera (0 kommentarer) Dela med dig
Skriv en kommentar    
Användarverifikation Bild för användarverifikation