Willys installerar solceller på butikstak

2015-10-12 13:35

Nu tar Willys nästa steg för mer energieffektiva och miljövänliga butiker och installerar solceller på butikstaken. I ett första steg gäller det två testbutiker – i Huddinge och i Göteborg – men förhoppningen är att kunna satsa i större skala.


På bilden ser vi Linnea Rutqvist, butikschef på Willys i Länna.


Det går åt mycket energi i en matbutik: stora kyl- och frysdiskar, lagerutrymmen med kyl- och frysrum, mycket belysning och krav på ett bra inneklimat. Landets livsmedelsbutiker står idag för cirka 4 procent av den totala energianvändningen i Sverige. För en matbutik är energiförbrukningen en stor kostnadspost, så både samhället och de enskilda butikerna har därför mycket att tjäna på mer energieffektiva livsmedelsbutiker.

På Willys har man länge lagt mycket kraft på att minska energianvändningen, till exempel genom att installera kyl- och frysdiskar med lock och system som använder värmen som alstras av butikens kyl- och frysanläggningar till att värma upp butikerna. All el som kedjan köper är miljömärkt. I dagarna tas den första solcellsanläggningen i bruk på Willys Länna i Huddinge. Anläggningen förväntas generera cirka 60.000 KwH per år, vilket ungefär motsvarar det årliga energibehovet i tre medelstora villor.

Dela med dig