Våra egna varor
– stort utbud med bra kvalitet

En hög andel egna varumärken är ett viktigt inslag i Axfoods strategiska mål att vara det mest lönsamma bolaget på den svenska dagligvarumarknaden. Våra varumärken står idag för drygt 27 procent av de varor som säljs på Willys och Hemköp.

En hög andel egna varumärken är ett viktigt inslag i Axfoods strategiska mål att vara det mest lönsamma bolaget på den svenska dagligvarumarknaden. Våra varumärken står idag för över 27 procent av de varor som säljs på Willys och Hemköp. De grundläggande kraven i Axfoods uppförandekod gäller för alla egna varor.

Bland Axfoods egna varumärken finns bland annat Garant och Garant Ekologiska varor för mat samt miljömärket Garant Såklart för tvätt och städ, lågprisvarumärket Eldorado för mat och hushåll, Fixa för hushållsartiklar och Premier för drycker.

Axfoods varumärken

Eldorado - enklare kvalitet och betydligt lägre pris än ledande varumärke inom respektive produktkategori.
Garant, Fixa och Premier - minst samma kvalitet eller bättre än ledande varumärke inom respektive kategori men lägre pris.
Garant Ekologiska Varor och Garant Såklart - produkter där någon form av mervärde adderats till produkterna, till exempel ekologi, premiumkvalitet eller allergivänlighet.

Axfoods ansvar

Bäst i branschen!

Våra egna varumärken är mycket viktiga för Axfood och försäljningen av våra varumärken ökar hela tiden.

Anders Strålman VD och koncernchef, Axfood

Senast uppdaterad: 2016-02-29 18:01

Dela med dig