Axfood Närlivs

Med kunskap, enkelhet och långsiktigt engagemang bidrar Axfood Närlivs till servicehandelns utveckling. Det sker bland annat genom affärsutveckling tillsammans med de stora kedjekunderna. Denna inriktning har gjort Axfood Närlivs till marknadsledande inom sitt segment.

Axfood Närlivs bedriver partihandel med ett ansvar för marknadsbearbetningen av icke egenägda butiker inom allivs och servicehandel.

Organisationen består av affärsområdena:
- Axfood Närlivs Detaljhandel
- Axfood Närlivs Rikskunder (e-handel)
- Axfood Snabbgross

Tempo, Handlar’n och Direkten är fristående handlare som samarbetar med Axfood Närlivs under respektive varumärke.

Nyckeltal

2013 2012 2011
Nettoomsättning 6 489 6 336 5 516
Distribuerad omsättning 6 049 5 822 4 992
Rörelseresultat 140 113 110
Rörelsemarginal (%) 2,2 1,8 2,0
Tempo/Handlarn'n/Direkten, antal butiker 681 667 656
Axfood Snabbgross, antal butiker 20 20 20
Medelanställda under året 869 793 735
Servicegrad 97,6 97,9 97,7
Belopp i Mkr om inget annat anges


Affärsidé

Vi gör det enkelt för våra kunder att göra bra affärer.

Kunder

Kunderna återfinns inom fyra segment: egna profiler, kedjekunder, övrig service handel och Snabbgrosskunder. De egna profilerna består av Tempo och Handlar’n. Bland kedjekunderna återfinns bensinbolag och servicebutiker, medan övrig servicehandel är mindre fristående enheter såsom kiosker, och servicebutiker. Axfood Snabbgross erbjuder cash-and-carry till framför allt restauranger och storkök, servicehandelskunder och till föreningar och kontor.   

Senast uppdaterad: 2014-02-05 14:38

Dela med dig