Axfood Närlivs AB

Axfood Närlivs vänder sig till kedjor och fria handlare inom servicehandeln och driver de egna marknadskoncepten Handlar´n och Tempo inom dagligvaruhandeln. Axfood Snabbgross är ett dotterbolag med 23 cash-and-carry-butiker för framför allt restauranger, snabbmatsställen och caféer.
 
Axfood Närlivs består av:

Axfood Närlivs Handlar’n och Tempo
Riktar sig till fria handlare främst inom dagligvaruhandeln med marknadskoncepten Handlar’n och Tempo.

Axfood Närlivs Convenience
Vänder sig till kedjor, som bensinbolag/trafikbutiker samt till fria servicehandlare inom servicehandeln, som servicebutiker och mindre fristående handlare, som kiosker och tobaks-/spelbutiker.
 
Med kunskap, enkelhet och långsiktigt engagemang bidrar Axfood Närlivs till servicehandelns utveckling. Det sker bland annat genom affärsutveckling tillsammans med de stora kedjekunderna. Denna inriktning har gjort Axfood Närlivs till marknadsledande inom sitt segment.

Axfood Snabbgross
Dotterbolag till Axfood Närlivs med 23 egenägda butiker och e-handel och vänder sig framför allt till restauranger, snabbmatsställen och caféer. Axfood Snabbgross levererar även till ledande matkasseleverantörer.

Nyckeltal

2015 2014
Nettoomsättning 2 734 2 522
Rörelseresultat 200 138
Rörelsemarginal (%) 7,3 5,5
Tempo/Handlar'n/Direkten, antal butiker 704 686
Axfood Snabbgross, antal butiker 21 20
Medelanställda under året 451 858
Belopp i Mkr om inget annat anges.


Affärsidé

Vi gör det enkelt för våra kunder att göra bra affärer.

Senast uppdaterad: 2017-04-13 10:27

Dela med dig