Axfood Närlivs

Med kunskap, enkelhet och långsiktigt engagemang bidrar Axfood Närlivs till servicehandelns utveckling. Det sker bland annat genom affärsutveckling tillsammans med de stora kedjekunderna. Denna inriktning har gjort Axfood Närlivs till marknadsledande inom sitt segment.

Axfood Närlivs bedriver grossistförsäljning med ett ansvar för marknadsbearbetningen av icke egenägda butiker inom allivs och servicehandel. Egenägda Snabbgross vänder sig till restaurang, storkök och café.

Organisationen består av affärsområdena:
- Axfood Närlivs Detaljhandel
- Axfood Närlivs Rikskunder och e-handel
- Axfood Snabbgross

Tempo, Handlar´n och Direkten är fristående handlare som samarbetar med Axfood Närlivs under respektive varumärke.

Nyckeltal

2015 2014 2013
Nettoomsättning 2 734 2 522 -
Rörelseresultat 200 139 140
Rörelsemarginal (%) 7,3 2,1 2,2
Tempo/Handlar'n/Direkten, antal butiker 686 681
Axfood Snabbgross, antal butiker 21 20 20
Medelanställda under året 451 858 869
Servicegrad 97,4 97,6
Belopp i Mkr om inget annat anges.


Affärsidé

Vi gör det enkelt för våra kunder att göra bra affärer.

Kunder

Kunderna återfinns inom fyra segment: egna profiler, kedjekunder, övrig service handel och Snabbgrosskunder. De egna profilerna består av Tempo och Handlar’n. Bland kedjekunderna återfinns bensinbolag och servicebutiker, medan övrig servicehandel är mindre fristående enheter såsom kiosker, och servicebutiker. Egenägda Axfood Snabbgross erbjuder cash-and-carry till framför allt restauranger och storkök, caféer, servicehandelskunder och till föreningar och kontor.   

Senast uppdaterad: 2016-02-05 10:53

Dela med dig