Dagab

Dagab Inköp & Logistik ansvarar för att Axfoods sortiment, inköp och logistik ska
fungera optimalt för koncernens kedjor och externa affärskunder. Axfoodkoncernen arbetar ständigt med att effektivisera varuflödet från sortiment och inköp till lagerhantering och distribution.
Navet i koncernens logistikflöde
Sortimentet är en av Axfoods viktigaste konkurrensfördelar. Dagab ansvarar för att ta
fram ett effektivt sortiment för kedjornas olika behov. Arbetets utgångspunkt är alltid att
möta slutkundernas efterfrågan för att stärka Axfoods marknadsposition. Leveranser sker från någon av de sju distribunalerna i Jordbro i Stockholm, Backa i Göteborg, Jönköping, Borlänge, Örebro, Skellefteå och Sätra.

Sortiment & Inköp
Sortimentet är en av Axfoods viktigaste hörnstenar och en förutsättning för Axfoods strategiska mål att vara det lönsammaste bolaget på den svenska dagligvarumarknaden. Sortiment & Inköp ansvarar för inköp, sortiment- och kategorifrågor, egna märkesvaror samt miljö/kvalitet/hälsa.

Våra egna varumärken
Våra egna varumärken står idag för drygt 27 procent av de varor som säljs på Willys och Hemköp. Bland Axfoods egna varumärken återfinns bland annat Garant och Eldorado för mat, miljömärket Garant Såklart för tvätt och städ, Minstingen för barnartiklar, Func och Fixa för hushållsartiklar samt Premier för drycker. 

Nyckeltal

2015 2014
Nettoomsättning 39 756 34 951
Distribuerad omsättning 25 995 22 147
Rörelseresultat 600 403
Rörelsemarginal (%) 1,5 % 1,2 %
Medelanställda under året 1 809 1 392
Servicegrad 96,6 95,9

Belopp i Mkr om inget annat anges.  

Senast uppdaterad: 2016-10-20 09:46

Dela med dig