Willys

Willys är matbutiken för de prismedvetna med ett brett sortiment och en hög andel färskvaror. Som ledande lågpriskedja är Willys affärsidé att erbjuda sina kunder Sveriges billigaste matkasse. Dessutom satsar Willys på miljö, socialt engagemang och ett prisvärt ekologiskt sortiment. Större hushåll och barnfamiljer är Willys mest prioriterade kundgrupper.

Willys Hemma är en mindre version av Willys. Willys Hemma ska vara det självklara valet för prismedvetna kunder som vill handla sitt vardagsbehov av dagligvaror nära hemmet.

Nyckeltal

2015 2014
Nettoomsättning 22 320 20 974
Omsättningsökning i  jämförbara butiker (%) 4,4 0,3
Rörelseresultat 896 870
Rörelsemarginal (%) 4,0 4,1
Antal egenägda butiker 194 191
Medelantalet anställda under året 4 464 4 255
Andel EMV, Willys (%) 29,1 28,2
Belopp i Mkr om inget annat anges.


Affärsidé

Willys ska som utmanare leda och utveckla lågprissegmentet genom att erbjuda Sveriges billigaste matkasse med ett brett och varierat sortiment.

Butiker

Willys är Sveriges ledande lågpriskedja, med 196 helägda butiker, varav 48 Willys Hemma. Willysbutikerna återfinns över hela landet i köpcentrum och andra lägen strax utanför stadskärnorna, men också i citylägen. Butikernas säljyta är för Willys 1 100–4 700 kvadratmeter och antalet artiklar i butik är cirka 9 000. Säljytan för Willys Hemma är 300–1 200 kvadratmeter med cirka 5 000 artiklar.

Miljömärkta butiker

Samtliga butiker har miljömärkts med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Miljömärkningen innebär att butiken godkänns för märkning efter ett antal kriterier
som gäller sortiment och butikens eget miljöarbete. Grundkraven är att butiken ska ha ett basutbud av ekologiska livsmedel, ett stort utbud av miljömärkta kemisk-tekniska produkter, samt att butiken genomför ett eget gediget miljöarbete. Alla nya butiker byggs energismart, bland annat med lock och dörrar på frysdiskarna.

Samarbete med Rädda Barnen

I de flesta Willysbutiker kan kunderna skänka sina pantpengar till Rädda Barnen
genom att välja gåvo-knappen på pantautomaterna. Totalt har cirka 14 miljoner kronor samlats in via automaterna sedan 2009.

Senast uppdaterad: 2016-10-20 09:43

Dela med dig