Pressmeddelande

2015-10-21 07:30 (R)

DELÅRSRAPPORT AXFOOD AB 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2015

Sammanfattning av tredje kvartalet

·
Axfoods konsoliderade omsättning uppgick under perioden juli-september till
10 412 Mkr (9 756), en ökning med 6,7 procent.

·
Omsättningen i egenägd detaljhandel ökade med 6,2 procent under perioden.
Omsättningen i jämförbara butiker ökade under perioden med 4,4 procent.

·
Rörelseresultatet för perioden uppgick till 552 Mkr (453).

·
Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 551 Mkr (448).

·
Resultatet efter skatt var för perioden 430 Mkr (349) och resultat per aktie
2,05 kr (1,66).

·
Det tidigare målet ersätts av en prognos för 2015 om ett rörelseresultat kring 1 700 Mkr.

För ytterligare information kontakta:

Anders Strålman, VD och Koncernchef, Axfood AB, 070-293 16 93

Karin Hygrell-Jonsson, Ekonomi- och Finansdirektör, Axfood AB, 070-662 69 70

Cecilia Ketels, ansvarig investerarrelationer, Axfood AB, 072-23 606 43

Axfood AB bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Detaljhandeln drivs genom de egenägda kedjorna Willys och Hemköp. Antalet egenägda butiker uppgår till 257. Därutöver samverkar Axfood med ett stort antal handlarägda butiker knutna till Axfood genom avtal, bland annat inom Hemköpskedjan, men också under varumärken som Handlar’n och Tempo. Totalt samverkar Axfood med cirka 820 handlarägda butiker. Grossistförsäljning mot företag drivs genom Axfood Närlivs och egenägda kedjan Axfood Snabbgross. Partihandeln drivs genom Axfood Sverige. Axfood är noterat på Nasdaq Stockholm ABs Large Cap-lista. Huvudägare är Axel Johnson AB med 50,1 procent av aktierna.

Ladda ner pressmeddelande (PDF)

Dela med dig