H1 2018 i korthet
Meny

Axfood närmare målet om en klimatneutral verksamhet.

 

Ladda ner Halvårsrapport (H1) 2018, pdf

I H1 2018 visade Axfood ett rörelseresultat över det långsiktiga målet på minst 4%.

Ladda ner Halvårsrapport (H1) 2018, pdf

Axfood digitaliserar för framtiden – digitala kvitton, fortsatt utrullning av e-handel och satsning på nätapotek.

Ladda ner Halvårsrapport (H1) 2018, pdf

VDs KOMMENTAR

 

 

 

 

 

 

 

Stark resultatutveckling i alla segment

 

Axfood levererade ännu ett starkt kvartal med god tillväxt och bra lönsam-hetsutveckling. Trots höga jämförelsetal och påskens negativa kalendereffekt var det positivt att samtliga segment påvisade en god utveckling. Sommarvädret förändrade försäljningsmixen, vilket var gynnsamt för våra marginaler. Vi summerade upp ett rekordresultat för ett andra kvartal där både Willys och Hemköp kraftigt stärkt sina resultat. Den höga tillväxten inom e-handeln fortsatte och allt eftersom volymerna ökar minskar belastningen på resultatet.

Klas Balkow, VD och koncernchef

 

Läs hela VD-ordet

 

VISION OCH STRATEGI

Ledande inom bra och hållbar mat

Vi har förtydligat vår vision, mission och affärsidé för att skapa riktlinjer för koncernens väg framåt. Axfood består av flera framgångsrika och särskiljande matkoncept. Med en tydlig samverkan blir bolagen starkare och effektivare. För att nå vår vision om att bli ledande inom bra och hållbar mat fokuserar Axfood på sex strategiska områden.


Kunderbjudande


Kundmöte


Expansion


Varans väg


Arbetssätt


Medarbetare

 

Läs hela strategiavsnittet, pdf

NYCKELTAL

Nettoomsättning,
H1 2018

23 665 Mkr​​​​

Rörelseresultat,
H1 2018

980 Mkr

Rörelsemarginal,
H1 20184,1%

 

Ordinarie utdelning per aktie7kr

Direktavkastning
4,4%

 

Totalavkastning
senaste 5 åren219%

 

Nettoomsättning, Mkr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37 52238 48441 24743 35545 968
2013
2014
2015
2016
2017
 
 
 
 
 
0
 
10000
 
20000
 
30000
 
40000
 
50000
 
60000
 
  2013 2014 2015 2016 2017
Nettoomsättning, Mkr 37 522 38 484 41 247 43 355 45 968
Rörelseresultat, Mkr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 3021 4471 7601 9021 886
2013
2014
2015
2016
2017
 
 
 
 
 
0
 
250
 
500
 
750
 
1000
 
1250
 
1500
 
1750
 
2000
 
2250
 
  2013 2014 2015 2016 2017
Rörelseresultat, Mkr 1 302 1 447 1 760 1 902 1 886
Rörelsemarginal, %
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,53,84,34,44,1
2013
2014
2015
2016
2017
 
 
 
 
 
0
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
  2013 2014 2015 2016 2017
Rörelsemarginal, baspunkter 3,5 3,8 4,3 4,4 4,1
Ordinarie utdelning per aktie, kr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,754,255,006,007,00
2013
2014
2015
2016
2017
 
 
 
 
 
0
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
  2013 2014 2015 2016 2017
Ordinarie utdelning per aktie, föreslagen 3,75 4,25 5,00 6,00 7,00
Direktavkastning, %
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,63.,66,14,14,4
2013
2014
2015
2016
2017
 
 
 
 
 
0
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
  2013 2014 2015 2016 2017
Direktavkastning 4,6 3.,6 6,1 4,1 4,4

MEDARBETARE

Mångfald skapar affärsnytta

Axfood vill spegla det samhälle vi är en del av. Det ska märkas i sortimentet men också bland våra medarbetare. Mångfald gör oss ännu bättre på att möta våra kunders olika önskemål och behov, vilket skapar affärsnytta för koncernen.

Idag är andelen ledare med internationell bakgrund 13 procent.

Läs mer om medarbetare, pdf

 

 

Axfood speglar nutidens samhälle i Sverige

 

22%

 

av Axfoods anställda har
internationell bakgrund ​​

 

Den personliga utvecklingen inom Axfood är viktig, var

 

20:e

 

minut dygnet runt startar en
e-learning ​​

 

 

 

 

HÅLLBARHET

På väg mot klimatneutralitet

Axfood vill vara en positiv förändringskraft i samhället. Genom att ta ställning, inspirera och vägleda driver vi oss själva och branschen mot ökad hållbarhet. Vi har ett ambitiöst övergripande miljömål – 2020 ska Axfood ha en klimatneutral verksamhet. Fram till och med 2017 har Axfood minskat klimatpåverkan med 84 procent sedan målet sattes 2009. Under 2017 har största minskningen skett inom klimatavtrycken från våra kyl- och frysanläggningar.

Axfoods klimatpåverkan

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2009
2014
2015
2016
2017
 
 
 
 
 
0
 
20000
 
40000
 
60000
 
80000
 
100000
 
120000
 
ton CO2e
-100
 
-80
 
-60
 
-40
 
-20
 
0
 
%
CO2-utsläpp 
Förändring mot basår 2009
  2009 2014 2015 2016 2017
CO<sub>2</sub>-utsläpp  98838 47197 26653 20761 16008
Förändring mot basår 2009 10 -52 -73 -79 -84

 


Sveriges billigaste matkasse – med bra mat för alla

Willys är Sveriges ledande lågpriskedja med ett brett sortiment i 208 butiker, varav 8 ingår i den nyförvärvade gränshandelskedjan Eurocash. Willys ska fortsätta att utveckla lågprissegmentet genom att erbjuda Sveriges billigaste matkasse – både i butiker och på nätet.

Nettoomsättning13 331Mkr

Tillväxt7,8%

Rörelsemarginal4,1%

 

 


Matglädje och inspiration

 

Hemköp erbjuder ett prisvärt och brett sortiment med ett stort utbud av färskvaror. Hemköp ska i de 69 egenägda butikerna och 117 handlarägda butikerna inspirera till hållbar matglädje och förenkla för kunderna att hitta bra måltidslösningar. Från 2018 ingår varumärket Tempo med 160 franchisebutiker inom Hemköp.

Nettoomsättning3 215Mkr

Tillväxt4,0%

Rörelsemarginal4,2%

 


Restauranggrossisten med Sveriges största butiksnät

Axfood Snabbgross är koncernens restauranggrossist med en kundbas inom restaurang, fast food, café och övrig företagsmarknad. I 24 egenägda butiker erbjuder Axfood Snabbgross personlig service, tillgänglighet och kvalitet.

Nettoomsättning

1 540

 

Mkr

Tillväxt

6,6%
 

Rörelsemarginal

3,3%

 


Effektiv och innovativ verksamhet

 

Dagab är supportbolaget för koncernens inköp och logistikverksamhet. Dagab ansvarar för ett effektivt varuflöde och logistik. Lagerhanteringen sker genom sju distributionscentraler. I Dagab ingår även nyförvärven mat.se, Middagsfrid och Apohem.

Nettoomsättning

20 899

 

Mkr

Tillväxt

2,3%

 

Rörelsemarginal

1,7%