Hållbart fiske

Axfoods fiskpolicy innebär att fisk och skaldjur från hotade bestånd inte ska säljas hos våra butikskedjor. Bedömningen utgår från de arter som rödlistas av Världsnaturfonden WWF. År 2022 ska Axfoods butiker endast sälja grönlistad fisk.

All fisk som säljs hos Axfoods butikskedjor ska kunna spåras till bestånd, fiskezon/odling och fisketidpunkt. Inköp av fisk eller skaldjur som fiskas med miljöstörande metoder, till exempel skadliga trålningsmetoder, ska undvikas.

Samtidigt ska Axfood erbjuda kunderna ett bra utbud av grönlistade fiskar och lyfta fram fisk och skaldjur från hållbara bestånd. Kunderna ska också informeras om hur de kan handla fisk på ett hållbart sätt.

Läs Axfoods fiskpolicy (pdf)

Hemköp först i Sverige med MSC-certifierade fiskdiskar

Som första dagligvarukedja i Sverige införde Hemköp 2008 certifierade fiskdiskar i egenägda butiker enligt MSC (Marine Stewardship Council). Tidigare har enbart enstaka butiker eller restauranger lyckats uppfylla kraven. Det finns ett växande intresse hos kunderna för MSC-märkt fisk och Hemköp har gjort flera utbildningsinsatser för att höja kunskapen om MSC hos medarbetarna.

Under 2018 ASC-certifieras även Hemköps fiskdiskar. Certifieringen av fiskdiskarna följs upp med ett ständigt förbättrat sortiment. Exempelvis har sortimentet med rökt och gravad lax setts över och här säljer Hemköp endast ASC-certifierade produkter.

År 2022: Bara grönlistad fisk hos Willys och Hemköp

Axfood har målsättningen att år 2022 enbart sälja fisk och skaldjur som får grönt ljus i WWFs Fiskguide.

Axfoods satsning på hållbar fisk genom åren:

2008: Axfood inför en fiskpolicy om att eftersträva grönlistad eller miljömärkt fisk samt att inte sälja fisk och skaldjur som rödlistats av WWF.
2013: Beslut tas om MSC-certifiering av Hemköps fiskdiskar.
2014: Samarbetsavtal med WWF inleds för att stärka arbetet med mer hållbara fiskdiskar inom Axfoodkoncernen.
2014: Beslut tas om att endast sälja grönlistad fisk inom hela koncernen till år 2022.
2015: Samarbetsprojekt inleds med WWF om att göra det svenska räkfisket hållbart.
2018: Hemköps fiskdiskar ASC-certifieras.