Axfoods insatser för minskad klimatpåverkan

Klimat och energi är en central del i Axfoods definition av bra och hållbar mat. Vi fokuserar på effektiv resursanvändning och effektiva transporter för att minska vår klimatpåverkan.

Ett brett perspektiv, där vi tänker och agerar både inom och utanför den egna organisationen, är det bästa sättet att arbeta med klimat och energi. I närtid ägnar vi oss främst åt sådant som vi kan uträtta på egen hand och tillsammans med våra närmaste samarbetspartners, framför allt effektiv resursanvändning och transporter. När det gäller resurser fokuserar vi på energi och återvinning.

Effektivare energianvändning

Axfood arbetar systematiskt för att effektivisera och minska energianvändningen genom små förbättringar och smarta lösningar. Alla nya butiker utrustas med LED-belysning och vi har börjat installera solceller på taken på ett flertal butiker och lager.

Nya tekniska lösningar gör det också möjligt för oss att ha koll på och utnyttja energi från olika håll, till exempel överskottsvärme från kylar och frysar. Vårt lager i Jordbro är redan anslutet till Stockholms fjärrvärmenät och vi undersöker hur fler anläggningar skulle kunna föra tillbaka sin överblivna värme till nätet.

Fruktpåsar av sockerrör

Som första dagligvaruaktör i Sverige slutade Axfood med fruktpåsar av fossil plast.  Istället har alla våra butikskedjor övergått till påsar av sockerrör. Förändringen omfattar totalt cirka 170 miljoner fruktpåsar per år och är ett viktigt led i att ytterligare minska Axfoodkoncernens totala klimatpåverkan. Bytet innebär ett minskat koldioxidutsläpp med drygt 60 procent per år.

”Som första dagligvaruaktör i Sverige slutade Axfood 2017 att använda fruktpåsar av fossil plast. Istället har alla våra butikskedjor övergått till påsar av sockerrör.”

Klimatsmarta förpackningar

Allt större vikt läggs vid att ta fram klimatsmarta förpackningar till Axfoods egna varor. För varumärkena Garant och Såklart är miljöaspekten extra viktig när en ny förpackning utvecklas, inte minst vid val av material. Det sker ett löpande arbete med att byta ut förpackningar för egna varor från fossil råvara mot plast från förnybar råvara. 

Fördelen med ett enda plastmaterial är att det går att materialåtervinna i vårt vanliga återvinningssystem istället för att gå raka vägen till förbränning. Plasten får på så sätt ett andra liv och kan användas i nya produkter så länge den källsorteras. Återvinning är en given del i en allt mer cirkulär ekonomi. Det är också avgörande för att minska Axfoodkoncernens klimatpåverkan. Källsortering i alla våra butiker är grundläggande.

Fokus på pant

2015 var Axfood först ut i Sverige med frivillig pant på saftflaskor, detta under vårt eget varumärke Premier. I dag pantas majoriteten av de saftflaskor som säljs under våra egna varumärken av våra kunder.

Axfood har även infört pant på juiceflaskor från det egna märket Garant. 2018 införde Axfood även pant på smoothies i plastflaskor från Garant.

Smartare transporter

Varutransporterna är en viktig nyckel till minskad klimatpåverkan. Det handlar bland annat om logistikplaneringen och hanteringen av våra fordon. Ett nytt övervakningssystem för fordon gör det möjligt att följa upp bränsleförbrukningen. Systemet uppmuntrar också förarna att köra mjukare, vilket minskar utsläppen och slitaget på lastbilarna. Dessutom ser vi över transportsätt och bränslen. Exempelvis har vi ersatt lastbil med tåg på flera långa sträckor inom Sverige. Vi har även börjat kartlägga externa transportleverantörer. Där testar vi ett nytt verktyg för att följa upp transportörernas utsläpp och klimatavtryck.

Utmaningar kring hållbart bränsle

2017 år visade Axfood en stor förbättring i utsläppen från transporter tack vare användningen av HVO-bränsle. HVO är en syntetisk diesel framställd genom hydrering av växtfetter och/eller slaktavfall. Numera är det inte längre möjligt att köpa HVO som är fri från palmolja och PFAD annat än i mycket begränsad utsträckning. Eftersom produktion av palmolja och PFAD för drivmedel driver på regnskogsskövlingen har Axfood beslutat att sluta tanka HVO så länge den innehåller dessa ämnen. Utmaningen är att tillgången på hållbara alternativ är mycket begränsad. Detta innebär att vår klimatpåverkan från transporter ökar på kort sikt. Långsiktigt tar vi ansvar för att driva utvecklingen av hållbara transporter framåt genom satsningar på lastbilar som bland annat körs på raps, etanol, el och gas. Eftersom det inte finns någon enkel lösning på drivmedelsproblematiken idag kommer Axfood i större utsträckning att diversifiera fordonsparken i samarbete med olika fordonleverantörer.  

Flygfrakt av frukt och grönt

Det är viktigt att våra varor transporteras på ett sätt som ger så liten klimatpåverkan som möjligt. I första hand använder vi oss därför av tåg, båt eller lastbil. En liten bråkdel av våra varor behöver dock transporteras med flyg, vilket innebär högre koldioxidutsläpp, även om våra inköpare gör vad de kan för att hitta andra alternativ. 

Att färsk frukt och grönsaker flygtransporteras kan bero på att det råder tillfällig brist på varan i Europa eller att efterfrågan är exceptionellt hög, till exempel under en viss högtid. En annan anledning kan vara kort hållbarhet och/eller att varorna är för ömtåliga att klara av en långväga frakt med annat transportmedel.

Information om var frukterna och grönsakerna kommer från ges på förpackningar eller informationsskyltar i våra butiker. Två av Axfood-familjens medlemmar, Middagsfrid och Urban Deli, har dock sedan en tid tillbaka inga varor alls i sitt utbud som transporterats med flyg.

Frukt och grönsaker som flygtransporteras:

Färsk grön sparris fraktas med lastbil eller båt när de kommer från Europa under säsongen runt mars till och med juli. Övrig tid sker transporten med flyg från Sydamerika.

Citrongräs och färsk gurkmeja flygs alltid in. 

Färska haricoverts köps in från södra Afrika och Sydamerika och transporten sker med flyg.

Färska fikon köps oftast in från Turkiet. Under augusti och september fraktas de med lastbil genom Europa. Övriga månader flygtransporteras de färska fikonen från andra delar av världen.

Färska sockerärtor, brytbönor och sugarsnaps köps under sommaren i första hand från Sverige och övriga Europa och transporteras då med båt och/eller lastbil. Kommer de däremot från södra Afrika eller Sydamerika sker transporten med flyg.

Papaya och carambola (stjärnfrukt) finns som regel bara i våra butiker under en begränsad period under året och flygtransporteras oftast. 

Färska björnbär flygtransporteras som regel från november till och med mars när de köps in från länder utanför Europa.

Färska blåbär, hallon, jordgubbar, bigarråer, druvor, passionsfrukt och physalis fraktas nästan alltid med lastbil eller båt. Om det uppstår brist förekommer det att enskilda partier flygs in, i genomsnitt dock endast en eller två veckor per år.